php, javascript, SDLC, test driven, scalability?

"Danıştığımıza memnun olduk"

Yıllardır sektörde türlü muharebelerde edindikleri tecrübeleri, yeni savaş alanlarına taşımayı kendine görev bilmiştir
Bu vezir-i azamlar, size şu konularda yardımcı olabilir: