Make love, not var_dump())

Kaptanın seyir defteri

Amazon EC2'dan belli bir disk boyutunda bir "instance" oluşturdunuz. Gün oldu devran döndü o disk doldu. Dosyaları taşıyamıyorsunuz, diski başka bir diske mount edemiyorsunuz ve tek çözümünüz disk boyutunu arttırmak diyelim. Bu yazıda kısaca bunu nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışacağım.
$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1      345G 342G   0 100% /
Gördüğünüz gibi disk dolmuş! Disk boyutunu arttırmak için en basit yöntem, daha büyük boyutlu bir snapshot oluşturup, o snapshot ile yeni bir instance oluşturmak. Bunun için, AWS Console'dan EC2 panelininin Instances sekmesinde, disk boyutunu arttırmak istediğimiz "instance"ı seçip Actions menüsünden Create Image (EBS AMI) seçeneğini seçin. Buradaki püf nokta, Root Volume'un "Volume Size"ını arttırmak.

Ec2

Volume Size'ı değiştirilen bir AMI oluştuktan sonra (ki oluşması zaman alabilir), bu AMI'ı kullanan yeni bir instance oluşturmalısınız. Bunun için de yine Instances sekmesine geçip "Launch Instance" butonuna tıkladıktan sonra "My AMIs" sekmesinde, oluşturduğumuz AMI'ı seçip instance'ı oluşturuyoruz.

Ec2

Instance oluşup boot ettikten sonra, tekrar ssh ile bağlandığımızda df -h çıktısına baktığımızda genelde disk boyutu arttırılmış olacaktır. Ama eğer olmazsa ext2/ext3/ext4 dosya sistemi kullanıyorsanız "resize2fs" veya xfs kullanıyorsanız "xfs_growfs" kullanabilirsiniz.
#ext* için
sudo resize2fs /dev/xvda1 

#xfs için
sudo xfs_growfs /
sonucunda aşağıdaki gibi disk boyutuna kavuşabiliyorsunuz
$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1      936G 340G 593G 37% /